top of page

Hantering av cookies på MMG MC&ATV's hemsida

För att kunna förstå och analysera hur besökare använder vår webbplats använder vi verktyget Google Analytics. En av de cookies som sätts av mmgmc.se är _ga. Den samlar in information om besökaren, vilka sidor som besöks, hur länge, hur besökaren hittade till sidan och om besökaren varit här förut. Cookien sparas i två år.


Den information som Google Analytics cookies genererar lagras i USA på servrar hos Google. Vi använder dessa cookies för att bättre förstå hur webbplatsen används så att vi kan förbättra den.


Informationen används även i marknadsföringssyfte och funktionerna för Advertising reporting features är aktiverade samt funktionerna för att använda remarketing. All denna information kan Google överföra till en tredje part om det krävs enligt lag eller i de fall då en tredje part behandlar informationen för Googles räkning.

Cookies
Sekretesspolicy

Sekretesspolicy

Vilken information samlar vi in och varför?

Vi samlar främst in din information för att erbjuda dig varor på vår hemsida och för att kunna skicka dina beställningar hem till dig. Med detta följer att vi även måste spara vissa uppgifter om dina köp i ett antal år på grund av lagkrav. Utöver detta behandlar vi vissa av dina uppgifter för att marknadsföra varor som vi tror du är intresserad av.

Personuppgifts- och anti-SPAM policy

Alla personuppgifter som du lämnar till MMG MC&ATV hanteras med största respekt. Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som: Namn, epostadress, adress, telefonnummer och personnummer/födelsenummer.

Syftet med en sådan behandling är för att kunna skicka ut produkterna som du beställer, meddela om din orderstatus, avisera och kommunicera med dig som kund, samt att kunna kommunicera om din order med vår betaltjänsteleverantör. Vi får dina uppgifter från den information du skriver in, samt från vår betaltjänsteleverantör. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är den avtalsrelation du ingår med MMG MC&ATV i och med köpeavtalet. Dina uppgifter kommer att sparas i vår kunddatabas, som lagras i EU/EES, under den tid som krävs för att fullfölja den allmänna reklamationsrätten (tre år).

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med våra samarbetspartners inom betalning, lagerföring, och frakt/spedition. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Personuppgiftsansvarig är den verksamhetsansvarige för MMG MC&ATV. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info@mmgMC&ATV.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

MMG MC&ATV medverkar ej till att skicka så kallade SPAM. Som kund till oss kan du få e-post och sms rörande er order, leverans eller annan kommunikation du initierat. Samt information, nyhetsbrev eller erbjudanden kring vår kundrelation. Email från tredje part eller rörande varor eller tjänster som ej är direkt relaterade till vår verksamhet förekommer ej. Vid automatiskt utskick kan du som kund enkelt avregistrera dig, information om hur du gör finns alltid i mail eller sms. Detta kan ske utan att du som kund måste göra en inloggning eller liknande.

Vilka vi delar din information med

Vi på MMG MC&ATV har till största del egen teknik för att kunna förmedla våra produkter till dig. Men i några få undantag så behöver vi anlita utomstående parter (exempelvis mailutskick eller olika betallösningar) men då ser vi också till att säkerställa att de håller minst lika bra dataskydd för dina uppgifter som vi gör.

Transport och logistikföretag

När du har köpt en vara hos oss behöver vi sedan skicka den till dig. För detta syfte delar vi din adressinformation med några andra aktörer för att du ska kunna få hem varan i brevlådan. Fast vi ser såklart till att säkerställa att dessa aktörer håller minst ett lika gott skydd för dina uppgifter som vi gör.

Säkerhet kring din information

Vi följer dem lagar som ges via https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/ för att säkerhetställa att din information endast sker inom regelverkets ramar.

bottom of page